A Szalézi Zenetábor

A Szalézi Zenetábor 12-30 év közötti fiataloknak kerül megrendezésre. Kettős céllal szervezzük: egyik, hogy a sok helyen, sokféleképpen játszott énekeket összehangolja, újdonságokat tanuljunk, a fiataloknak zenei fejlődést biztosítson, a másik pedig, hogy szalézi szellemben közösséget formáljon. Fontosnak érezzük, hogy a gyermekek és fiatalok örömteli, végtelenül jóságos és szeretetteljes istenképpel találkozzanak, hogy a nehézségek között is tudják, Valaki mindig elkíséri őket. Dalainkat ezért úgy válogatjuk össze, hogy ezt a lelkületet tükrözzék.

A helyszín a szalézi bölcső és zarándokhely, Péliföldszentkereszt lett. Olyan fiataloknak a jelentkezését várjuk minden évben, akik bár lehet, hogy a legkülönfélébb hangszereken játszanak vagy énekelnek, de tehetségüket a Jóisten szolgálatába szeretnék helyezni.

Minden évben egy közismert dalból választjuk ki mottónkat és csatoljuk hozzá a témát, amit a hét során igyekszünk körbejárni. Az elmúlt évek mottói:

A 2024-es tábor az “Itt az idő” mottót kapta.

A zenei közeg biztosítja azt a közösségi teret, és a valahová tartozást. A programok során fiataljaink megélhetik tehetségüket, megküzdhetnek korlátaikkal, erősíthetik már meglévő baráti kapcsolataikat és újakat építhetnek ki. A hangszeres vagy kórus tapasztalat nem kötelező, de erősen ajánlott, hiszen itt nem a hangszertanuláson van a hangsúly, hanem a közös zenélésen. Az együtt töltött napok során a zene és a közösség egyforma hangsúlyt kap a délelőttök rendszerint próbákkal, közös zenéléssel, munkával telnek, a délutánok és esték viszont szabadidős tevékenységeknek és közösségépítésnek vannak szentelve.

A szervezők számára különösen fontos a don bosco-i Megelőző Módszer, melynek fő célja az üdvösség elérése oly módon, hogy a ránk bízott fiataloknak olyan jelenléttel kísért lehetőségeket kínáljunk, amely nem teszi lehetővé, hogy rosszat tegyenek. A zene erre egy kiváló eszköz, a fiatalok lelkesedése és odaadása pedig megszenteli a munkát.

Az évek során számos megkeresésnek tettünk már eleget résztvevőinkkel, szolgáltunk tartományi ünnepeken, örökfogadalmon, diakónusszentelésen, rendfőnöki misén. A táborozók közül többen saját közösségükben is szívesen viszik a zenei szolgálatot.

A hangszeres játék, a kórusban való éneklés számos olyan készséget fejleszt, ami nélkülözhetetlen a tanuláshoz, többek között a figyelem-koncentrációt és az emlékezőképességet, javítja a szem-kéz koordinációját. Elősegíti, hogy a fiatalok minél jobban kifejezésre juttassák az érzéseiket, kitartása ösztönöz. A közös zenélés során megtapasztalhatják az összetartozás, az együtt alkotás örömét, az egymásra figyelés, az együttműködés fontosságát.

A próbák, a közös munka fejleszti a résztvevők türelmét, egymáshoz való alkalmazkodásukat, illetve önismeretüket. Igyekszünk bizalmi viszonyt kialakítani annak érdekében, hogy problémáikat, örömeiket bátran el merjék mondani, és merjenek segítséget kérni. A zene által fejlődik kreativitásuk, önkifejező képességük, érzelmi intelligenciájuk.

A délutáni, esti játékok, programok a fentebb említettek mellett segítik a beleérző-, kapcsolatteremtési-, érvényesülési-, kooperációs- és konfliktusmegoldó képességek elsajátítását is. Az itt elsajátított képességeket a későbbiekben a közösségben is és az élet bármely pontján is tudják alkalmazni.


Szalézi Zenetábor, 2023. 11. 21.